Кыргызстандын келечектеги лидерлери

“Кыргызстандын Келечектеги Лидерлери” коомдук мектеби – 9 жаштан 13 жашка чейинки өспүрүм окуучуларга сапаттуу кошумча билим берүү үчүн атайын иштелип чыккан “Аскар Салымбеков Фонду” коомдук фондунун уникалдуу билим берүү долбоору.Окуу мөөнөтү 2 айды түзөт жана 4 багыт боюнча ишке ашырылуучу эффективдүү төртөө бир окуу планын камтыйт: 1. Чет тили 2. Мотивациялык тренингтер 3. Менталдык арифметика 4. Көркөм сабактар Лекции СБС Творческие занятия БЛК на лекции Бул «Төрт бир» программасы 2 ай окууну жана жумасына 6 жолу ар бири 2-3 сааттан сабактарды камтыйт. Уникалдуулугу жана эффективдүүлүгү менен айырмаланган эки айлык комплекстүү окуу болгону 4000 сомго каралган. Биздин программа эң эффективдүү жана жеткиликтүү, анткени бул суммага студенттер 8 багыт боюнча билим алышса, 1 гана багыт боюнча билим алуунун орточо баасы 3 миң сомго жетет. Мектеп окуучулардын окууга, жаңы предметтерди өздөштүрүүсүнө, максаттарды коюуга жана ага жетишүүгө, эң негизгиси коомдо жана үй-бүлөдө гармониялуу өнүгүүгө кызыгуусун арттырууга багытталган. Биздин программа студенттер пайдалуу көндүмдөр жана керектүү билимдер менен бирге англис тилин бир эле учурда үйрөнгөн багыттары менен өзгөчөлөнөт. [transitionslider id=»14″] Ар бир бала үчүн өспүрүм курактын маанилүү мезгилинде кесипкөй психологдор аларга максаттарды натыйжалуу коюу жана ага жетүү, өзгөрүүлөрдү оптимисттик кабыл алуу, ички коркунучтар жана комплекстер менен күрөшүү, ошондой эле коомдо оңой адаптациялоо жана башкалар менен оң мамиле түзүү боюнча жеке тренинг өткөрөт. . Окутууга комплекстүү мамиле студенттерге адилеттүү өнүгүүгө, чет тилдерди үйрөнүүгө, алардын интеллектуалдык өсүшүнө түрткү берүүгө жана чыгармачылык потенциалын ачууга мүмкүнчүлүк берет. Мындай тренингдер окуучулардын өз алдынчалыгын, жоопкерчилигин, окуудагы жетишкендиктерин, ошондой эле үй-бүлөдөгү жана жалпы коомдогу гармониялык мамилелердин деңгээлин жогорулаткан студенттерге оң таасирин тийгизерин биздин тажрыйба далилдеп турат.  

Опубликовано