Деканат

Эл аралык медицина факультетинин артыкчылыктуу максаты — медицина жана саламаттыкты сактоо тармагында теориялык жана практикалык көндүмдөрдүн комплекси бар жогорку квалификациялуу медициналык адистерди даярдоо. Жогорку квалификациялуу медициналык кадрларды даярдоо «Медицина» багыты боюнча билим берүү жана кесиптик программаларга негизделген жана үч бирдей компонентти камтыйт: окуу, практикалык жана илимий бөлүктөр Окуу процесси Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттарына, жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин өнөктөш университеттеринин билим берүү программаларына ылайык келген окуу пландарынын негизинде түзүлөт. «Жалпы медицина» программалары боюнча окуунун нормативдик мөөнөтү 6 жыл жана «Жалпы медицина» багыты боюнча 5 жыл (эксперименталдык). Бул программаларды ийгиликтүү аяктаган жана мамлекеттик экзамендерди тапшырган студенттерге тиешелүү багыттар боюнча белгиленген үлгүдөгү диплом берилет. Кошумча, бүтүрүүчүнүн каалоосу боюнча, дипломдун европалык тиркемеси (Diploma Supplement) берилет. Илимий ишмердүүлүк «Медицина» багыты боюнча окуу программалары медицина тармагындагы илимий-изилдөө иштерине да багытталган. Илимий-изилдөө иш-аракеттерин ишке ашыруу илимий мамиленин ыкмаларын пайдаланууга, илимий методологияны өздөштүрүүсүнө мүмкүндүк берет. Бүтүрүүчү илимий макалаларды, долбоорлорду жана эмгектерди жазуу көндүмдөрүн өздөштүргөн. Университеттер аралык жана эл аралык илимий конференциялар жана иш-чаралар үзгүлтүксүз түрдө өткөрүлүп турат.

Деканаттын жетекчилиги

Уметалиева Маана Нурдинова — Эл аралык медицина факультетинин деканы, квалификациялуу офтальмолог, билим берүү жана медицина тармагында чоң тажрыйбасы бар, илимий макалалардын жана басылмалардын автору:
  1. Клиникалык жана морфометриялык бузулуулардын өзгөчөлүктөрү жана идиопатиялык ретиноваскулит менен ооругандарды дарылоо алгоритми, В.А. Усенко, М.Н. Үмөталиева//КРСУнун жарчысы.-Т.1.-No1. — Бишкек, 2021. С.87-92
  2. «Clinical and Angiocalibrometric Changes of Retina Vessels in Patients with Idiopathic Retinovasculitis»
  3. Идиопатиялык ретиноваскулит учурунда торчонун тамырларындагы гемодинамикалык бузулуулардын мааниси, М.Н. Уметалиева//Салымбеков Университет.
  Арзиева Назгуль Нурмаматовна — Эл аралык медицина факультетинин деканынын орун басары, квалификациялуу дарыгер, акушер-гинеколог. Факультеттин деканынын кызматтык нускамалары Декандын орун басарына буйрук

Опубликовано