Эксклюзивдүү келишимдер

Университет ар дайым өлкөнүн алдыңкы билим берүү жана медициналык мекемелери менен өз ара пайдалуу кызматташуу саясатын карманат жана төмөнкү уюмдар менен эксклюзивдүү келишимдерге ээ:

Эксклюзивдүү келишимдер:

Азия Мед (Каркыра Мед) менен келишим ОсОО ЭОС-Мед (кошумча келишим) ОсОО ЭОС-Мед (негизги) ЛЦД Андромед-DOC ОсОО ЭОС ПЛЮС

Опубликовано