Табигый жана гуманитардык дисциплиналар бөлүмү

БӨЛҮМ ЖӨНҮНДӨ ТАРЫХ ЖАНА ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Табигый жана гуманитардык дисциплиналар кафедрасы 2019-жылдын ноябрь айында түзүлгөн. Кафедрада илимий даражаларга жана наамдарга ээ болгон квалификациялуу профессордук-окутуучулук курам эмгектенет, окуу жана илимий иштерге активдүү катышат. Кафедранын окутуучуларынын иш тажрыйбасы бар.

Кафедра өз ишин төмөнкү багыттар боюнча жүргүзөт: окуу, окуу-методикалык, илимий-изилдөө жана тарбиялык-уюштуруучулук иш. Мезгил-мезгили менен кафедранын кызматкерлери студенттер үчүн методикалык материалдарды, тесттерди, практикалык көнүгүүлөргө тапшырмаларды, лекцияларды карап чыгып, өркүндөтүп турушат. Окуу процесси окуучулардын билимин баалоонун модулдук баллдык-рейтингдик системасынын ишине негизделген. Бул системанын иштеши үчүн суроолор, билеттер жана ар кандай деңгээлдеги татаалдыктагы тесттер иштелип чыккан.

ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУ КУРАМ

 1. Токушева Төлөбүбү Сагынбековна, ф.и.к., кафедра башчысы
 2. Жумадилов Эсенгелди Жумадилович, Phd
 3. Бийназарова Назгүл Сүйүнбековна, ф.и.к.
 4. Алиева Алия Бекбергеновна, ф.и.к.
 5. Мамырова Мээрим Ишенбековна, ф.и.к.
 6. Молдокматова Навира Токомбаевна, ф.и.к.
 7. Жунушалиева Нурзат Манасовна, ага окутуучу
 8. Сыдыкова Саодат Болотовна, ага окутуучу
 9. Төлөбеков Ниязбек Тынайбекович, ага окутуучу
 10. Дюшекеева Айзада Кубанычбековна, ага окутуучу
 11. Тултемирова Гүлназ Усенбековна, ага окутуучу
 12. Жолболдиева Мирзат Бектуровна, окутуучу

КАФЕДРАНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

Кафедранын билим берүү ишмердүүлүгү студенттин медицина кызматкери катары андан ары өнүгүшү үчүн студенттерге жана кызматкерлерге базалык билимдерди берүү болуп саналат. Мезгил-мезгили менен кафедранын кызматкерлери усулдук материалдарды, тесттерди, практикалык көнүгүүлөргө тапшырмаларды, студенттер үчүн лекцияларды карап чыгып, өркүндөтүп турушат. Окуу процесси окуучулардын билимин баалоонун баллдык-рейтингдик системасынын негизинде иштейт. Бул үчүн ар кандай деңгээлдеги татаалдыктагы суроолор, билеттер жана тесттер иштелип чыккан. Мугалимдер биринчи жана экинчи курстун студенттери үчүн сабактарды, анын ичинде циклдердин багыттарын, мисалы:

 • Гуманитардык, социалдык жана экономикалык цикл;
 • Математикалык жана табият таануу цикли;
 • Кесиптик цикл.

ЕГД КАФЕДРАСЫНДА ТӨМӨНКҮ ДИСЦИПЛИНАЛАР ОКУТУЛАТ

 1. Кыргыз тили жана адабияты
 2. Орус тили
 3. Англис тили
 4. Латын тили
 5. Кыргызстандын тарыхы
 6. Медицинанын тарыхы
 7. Философия
 8. Манас таануу
 9. Психология
 10. Экономика
 11. Юриспруденция
 12. Информатика
 13. Кыргызстандын географиясы
 14. Дене тарбия

ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШИ

БӨЛҮМДҮН ОКУУ-УСУЛДУК ИШИ

ЭДБ кафедрасынын профессордук-окутуучулар жамааты бир топ окуу-методикалык иштерди, анын ичинде окуу куралдарын иштеп чыгууда. «Табигый-гуманитардык дисциплиналар» кафедрасынын окутуучулары студенттер үчүн окууга мүмкүн болгон бардык дисциплиналар боюнча документтерди иштеп чыгышкан. Студенттердин билимин модулдук-рейтингдик контролдоону жүргүзүү үчүн бардык техникалык жана маалыматтык мүмкүнчүлүктөр бар. Кээ бир дисциплиналар үчүн модулдар Ebilim тест системасында кабыл алынат. Өз алдынча иштөөнү активдештирүү, илимий адабияттар менен иштөө жөндөмүн жана көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн студенттердин өз алдынча иштөө программалары иштелип чыккан.

 ЕГД  кафедрасынын 2020-2021 жылга нөөмөт графиги

 ЕГД СУ 2021-жылга өз ара визит графиги

Тесттик тапшырмалар(М1, М2, Зачет) Укук таануу (Human rights)

Табигый жана гуманитардык дисциплиналар бөлүмү менен байланышуу

 

Опубликовано