Кафедра клинических дисциплин

БӨЛҮМ ЖӨНҮНДӨ ТАРЫХ ЖАНА ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Клиникалык дисциплиналар кафедрасы университеттин Медицина факультети түзүлгөндөн бери уюштурулуп келет жана медициналык билим берүү системасындагы негизги кафедралардын бири болуп саналат. Клиникалык дисциплиналар кафедрасынын негизги милдети адам денесинин түзүлүшү жөнүндө заманбап фундаменталдык билимдерди калыптандыруу болуп саналат. Адамдын анатомиясын окутуу функционалдык жана клиникалык позицияларды эске алуу менен жүргүзүлөт. «Адам анатомиясы» дисциплинанын бардык бөлүмдөрү үчүн кафедрада окуу-методикалык куралдар иштелип чыккан жана окуу-методикалык бөлүгүн өркүндөтүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө.

ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУ КУРАМ

 1. Монолов Нурбек Кытайбекович — медицина илимдеринин доктору, кафедра башчысы
 2. Атавалиева Нигина Адылжановна — окутуучу, кафедранын башкы окутуучусу
 3. Токтогулова Нургүл Асылбековна — медицина илимдеринин кандидаты, доцент
 4. Ботбаев Алмазбек Аскерович — медицина илимдеринин кандидаты
 5. Абаева Тамара Сураналиевна — медицина илимдеринин кандидаты, доцент
 6. Князев Игорь Алексеевич — мугалим
 7. Базеян Джульетта Кареновна — окутуучу
 8. Назарова Жаркынай Талантбековна — мугалим
 9. Автандилов Аскат Автандилович — мугалим
 10. Кендирбаева Назгүл Жеңишбековна — мугалим
 11. Уметалиева Маана Нурдиновна — мугалим

КАФЕДРАНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

Кафедрада окутуу полимердик бальзамдоо ыкмасы менен жасалган табигый экологиялык таза анатомиялык препараттар боюнча жүргүзүлөт. Окуу процессинде студенттер татаал анатомиялык препараттарды өз алдынча үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк алышат, мындан тышкары кафедрада дисциплинанын бардык бөлүмдөрүн чагылдырган уникалдуу симуляциялык борбор бар.

КД КАФЕДРАСЫНДА ТӨМӨНКҮ ДИСЦИПЛИНАЛАР ОКУТУЛАТ

 1. Жалпы жана клиникалык биохимия
 2. Нормалдуу жана клиникалык анатомия
 3. Гистология, эмбриология, цитология
 4. Нормалдуу физиология
 5. патологиялык анатомия
 6. патологиялык физиология
 7. Ички оорулар, радиациялык диагностика
 8. Балалык оорулар
 9. Киришүү клиникалык курсу
 10. Офтальмология
 11. Салттуу медицина

ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШИ

Кафедранын илимий ишинин негизги багыттары:

 1. Окутуунун илимий жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу, ошондой эле анатомиялык жана биологиялык объекттерди бальзамдоо;
 2. Кан тамырлардын функционалдык анатомиясы, университеттин клиникаларында эксперименттер;
 3. Колдонмо анатомиялык жана клиникалык изилдөөлөр

БӨЛҮМДҮН ОКУУ-УСУЛДУК ИШИ

Кафедранын профессордук-окутуучулар жамааты бир топ окуу-методикалык иштерди, анын ичинде окуу куралдарын иштеп чыгууну жүзөгө ашырат. «Клиникалык дисциплиналар» кафедрасынын окутуучулары студенттер үчүн окууга мүмкүн болгон бардык дисциплиналар боюнча документтерди иштеп чыгышкан. Студенттердин билимин модулдук-рейтингдик контролдоону жүргүзүү үчүн бардык техникалык жана маалыматтык мүмкүнчүлүктөр бар. Кээ бир дисциплиналар үчүн модулдар Ebilim тест системасында кабыл алынат. Өз алдынча иштөөнү активдештирүү, илимий адабияттар менен иштөө жөндөмүн жана көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн студенттердин өз алдынча иштөө программалары иштелип чыккан.

 

Опубликовано