Байланыш телефону

Эл аралык «IT жана бизнес» колледжинин реквизиттери «Салымбеков Университет» мекемеси Юр дареги: Бишкек ш., Ибраимов көч, 115А Факт дареги: Бишкек ш., Малдыбаев көч, 24б ПИН: 01206201910192 Банк: Филиал ОАО «Оптима Банк» в г.Бишкек №1 БИК: 109008 р/эсеп: 1090808380720219

Опубликовано