Жалпы медицина

Салымбеков Университет «Жалпы медицина» багыты боюнча абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт. Квалификациясы: доктор.

Урматтуу абитуриенттер!

Обращение ректора
Ректор Учреждения «Салымбеков Университет» Жумадилов Э.Ж.
«Салымбеков Университети» мекемесинин Эл аралык медицина факультети 2019-жылы негизделген Кыргыз Республикасындагы медициналык кадрларды даярдоо жаатында адистештирилген жогорку окуу жайы болуп саналат. Профессордук-окутуучулар курамы жогорку квалификациялуу медициналык адистерден турат, алардын көпчүлүгү медицина илимдеринин докторлору же кандидаттары. Студенттер университеттин клиникаларында, окуу борборлорунда жана заманбап медициналык жабдуулар жана приборлор менен жабдылган аудиторияларында үчүнчү муундагы жаңы мамлекеттик стандарттарга ылайык, Европанын ири университеттеринде сыноодон өтүшөт. Медициналык университетте жогорку билим алуу ар дайым жана бардык жерде каралып келген жана престиждүү маселе катары каралат. Салымбеков Университеттин Эл аралык медицина факультетине кош келиңиздер!   Салымбеков Университеттин ректору Жумадилов Э.Ж.  

Кабыл алуу үчүн зарыл болгон документтер:

Онлайн кабыл алуу учурунда абитуриенттер биздин университетте окуй турганын тастыктаган тиешелүү документтердин көчүрмөсүн гана тиркөөлөрү керек. Документтердин түп нускасы окуу жылынын башында гана берилиши керек.
Кыргызской Республикасынын жарандары үчүң:
 1. Салымбеков Университетинин ректорунун атына жазылган арыз (үлгү);
 2. ЖРТ сертификатынын түп нускасы;
 3. Мамлекеттик үлгү боюнча жогорку же орто кесиптик билими (аттестат же диплом)
 4. Паспорттун көчүрмөсү;
 5. 2 фото (4×6 см), 4 фото (3×4 см);
 6. 086-У медициналык справка;
 7. Аскердик билет же каттоо күбөлүгү;
  Жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин жарандары үчүн:
 1. Салымбеков университетинин ректорунун атына жазылган арыз (үлгү);
 2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына жооп берген кирүү визасы менен паспорт жана анын көчүрмөсү;
 3. Окуган предметтерин жана бааларды (балдарын) көрсөтүү менен толук орто билими жөнүндө документтин түп нускасы жана нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
 4. Толук орто билими жөнүндө документтин Кыргыз Республикасынын расмий тилине нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн котормосу;
 5. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинен толук орто билимдин эквиваленттүүлүгү жөнүндө маалымкат;
 6. 2 фото (4×6 см), 4 фото (3×4 см);
 7. Медициналык кароонун жыйынтыгы
 

Салымбеков Университетке кабыл алуу эрежелери

Салымбеков Университеттин Эл аралык медицина факультетинде бюджеттик жана контракттык билим берүү сынагына катышуу үчүн жалпы республикалык тестирлөөдөн (ЖРТ) өткөн жана төмөнкү тестирлөөнүн босого баллынан жогору балл алган абитуриенттерге гана уруксат берилет: негизги тест, химия боюнча тест жана биология боюнча тест. ЖРТга Кыргызстандын, Казакстандын, Россиянын, Беларустун, Тажикстандын жарандары катыша алышат — университетке бюджеттик негизде жана каалаган башка өлкөнүн жарандары — контракттык негизде кабыл алуу үчүн. Билим берүүнүн бюджеттик жана контракттык формалары боюнча босого баллды Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги аныктайт.

Апелляцияларды берүү жана кароо эрежелери

лечебное дело Чет өлкөлүк абитуриенттер апелляциялык комиссияга анын пикири боюнча тестирлөөнүн белгиленген тартиби бузулгандыгы жана/же анын натыйжалары менен макул эместиги жөнүндө жазуу жүзүндө кайрылууга укуктуу. Апелляция баалоо жарыялангандан кийинки күнү арыз берүүчү тарабынан жекече берилет. Кабыл алуу комиссиясы арыздардын кабыл алынышын жумуш күнү бою камсыздайт. Апелляцияны кароо бланктык тестти кайра тапшырууну караштырбайт. Апелляцияны кароодо кирүү сынагынан өтүүнүн жыйынтыктарын баалоонун тууралыгы гана текшерилет. Арыз ээси даттанууга катышууга жана анын иши менен таанышууга укуктуу. Арыз ээсинин жанында анын инсандыгын тастыктаган документ болушу керек. Апелляцияны карап чыккандан кийин апелляциялык комиссиянын кирүү сынагына баа берүү жөнүндө чечими чыгарылат. Чечим протокол менен таризделет жана арыз ээсинин назарына жеткирилет (кол коюуга).

Адистиктердин тизмеси жана кабыл алуу

Салымбеков Университеттин Эл аралык медицина факультети төмөнкү багыттар боюнча адистерди даярдайт: 1. «Врач» квалификациясы менен «Жалпы медицина». 560001 «Жалпы медицина» адистиги боюнча ЖПБ БЭПти өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөтү 11 жылдык орто жалпы же орто/жогорку кесиптик билимдин базасында гана күндүзгү окуу бөлүмү менен 6 жылды түзөт. 2. «Врач» квалификациясы менен «Жалпы медицина». 12 жылдык жалпы орто же орто/жогорку кесиптик билимдин базасында «Доктор» адистиги боюнча ЖПБ БЭПти өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөтү 5 жылды түзөт. Окутуунун тили – англис тили. ЖПБнын негизги билим берүү программасын ийгиликтүү өздөштүргөн жана мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан ийгиликтүү өткөн студенттерге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик үлгүсүндөгү жогорку кесиптик билими жөнүндө «Врач» квалификациясынын диплому ыйгарылат. Абитуриенттерди «Салымбеков Университет» мекемесинин студенттеринин санына кабыл алуу билими жөнүндө документтин түп нускасы же анын дубликаты болгон учурда жүргүзүлөт. Чет элдик жарандардын арасынан абитуриенттерди кабыл алуунун акыркы мөөнөтү 15-октябрга чейин белгиленген. Кабыл алуу экзамендерине жүйөлүү себепсиз келбей калгандар, ошондой эле канааттандырарлык эмес баа алгандар сынакка катышпайт жана Салымбеков Университетке кабыл алынбайт.

Чет өлкөлүк жарандарды кабыл алуу эрежелери

«Салымбеков Университети» мекемесине  англис тилинде окууга кирүүчү чет өлкөлүк абитуриенттер үчүн кирүү экзамендери химия жана биология предметтери боюнча бланктык тест түрүндө өткөрүлөт. Чет элдик абитуриенттер биология боюнча 50 баллдан, химиядан 50 баллдан кем эмес балл алышы керек. Чет элдик талапкер сынакка катышуу үчүн мүмкүн болгон максималдуу баллдын 40% минималдуу босого баллын алышы керек. Кирүү экзамендерин өткөрүүдө абитуриент сынак баракчасын жана паспортун көрсөтүшү керек. Кируу экзамендеринин натыйжалары экзаменден кийинки куну саат 10дон кечиктирилбестен чыгарылат. «Салымбеков Университеттин» студенттеринин катарына чет өлкөлүк абитуриенттерди кабыл алуу билими жөнүндө документтин түп нускасы, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин билими жөнүндө берилген документтердин деңгээлин жана мазмунун тастыктаган маалымкат болгондо, чет өлкөлүк окуу жайлары тарабынан жана бир жылдык окуунун наркынын 50% төлөгөндө гана жүргүзүлөт. .

Апелляцияларды берүү жана кароо эрежелери

Чет өлкөлүк абитуриенттер апелляциялык комиссияга анын пикири боюнча тестирлөөнүн белгиленген тартиби бузулгандыгы жана/же анын натыйжалары менен макул эместиги жөнүндө жазуу жүзүндө кайрылууга укуктуу. Апелляция баалоо жарыялангандан кийинки күнү арыз берүүчү тарабынан жекече берилет. Кабыл алуу комиссиясы арыздардын кабыл алынышын жумуш күнү бою камсыздайт. Апелляцияны кароо бланктык тестти кайра тапшырууну караштырбайт. Апелляцияны кароодо кирүү сынагынан өтүүнүн жыйынтыктарын баалоонун тууралыгы гана текшерилет. Арыз ээси даттанууга катышууга жана анын иши менен таанышууга укуктуу. Арыз ээсинин жанында анын инсандыгын тастыктаган документ болушу керек. Апелляцияны карап чыккандан кийин апелляциялык комиссиянын кирүү сынагына баа берүү жөнүндө чечими чыгарылат. Чечим протокол менен таризделет жана арыз ээсинин назарына жеткирилет (кол коюуга).

Адистиктердин тизмеси жана кабыл алуу

Салымбеков Университеттин Эл аралык медицина факультети төмөнкү багыттар боюнча адистерди даярдайт: 1. «Врач» квалификациясы менен «Жалпы медицина». 560001 «Жалпы медицина» адистиги боюнча ЖПБ БЭПти өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөтү 11 жылдык орто жалпы же орто/жогорку кесиптик билимдин базасында гана күндүзгү окуу бөлүмү менен 6 жылды түзөт. 2. «Врач» квалификациясы менен «Жалпы медицина». 12 жылдык жалпы орто же орто/жогорку кесиптик билимдин базасында «Доктор» адистиги боюнча ЖПБ БЭПти өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөтү 5 жылды түзөт. Окутуунун тили – англис тили. ЖПБнын негизги билим берүү программасын ийгиликтүү өздөштүргөн жана мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан ийгиликтүү өткөн студенттерге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик үлгүсүндөгү жогорку кесиптик билими жөнүндө «Врач» квалификациясынын диплому ыйгарылат. Абитуриенттерди «Салымбеков Университет» мекемесинин студенттеринин санына кабыл алуу билими жөнүндө документтин түп нускасы же анын дубликаты болгон учурда жүргүзүлөт. Чет элдик жарандардын арасынан абитуриенттерди кабыл алуунун акыркы мөөнөтү 15-октябрга чейин белгиленген. Кабыл алуу экзамендерине жүйөлүү себепсиз келбей калгандар, ошондой эле канааттандырарлык эмес баа алгандар сынакка катышпайт жана Салымбеков Университетке кабыл алынбайт.

Опубликовано