ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ ЖӨНҮНДӨ

Салымбеков Университети заманбап жана инновациялык медициналык жабдыктары, заманбап жана кооз имараты жана жогорку атаандаштыкка жөндөмдүү медициналык кызматкерлери бар университет болуп саналат, алардын көпчүлүгү медициналык билими, иш тажрыйбасы бар жана англис тилин жакшы билет. Университет жергиликтүү студенттер үчүн гана эмес, чет өлкөлүк студенттер үчүн да ачык эл аралык университет болуп саналат. Медициналык билим Эл аралык Медицина факультети тарабынан берилет. Сабактар практикалык көнүгүүлөрдү, ошондой эле теориялык жана гуманитардык предметтерди камтыйт. Клиникалык дисциплиналар жана практикалык семинарлар манекендер жана микроскоптор, химиялык жана физикалык жабдуулар сыяктуу медициналык аспаптар менен атайын жабдылган класстарда өткөрүлөт.

КЫЗМАТКЕРЛЕР ЖАНА ОКУТУУЧУ КУРАМ

Окуу процессине мамлекетибиздин мыкты мугалимдери, алдыңкы адистери тартылган. Негизги милдет – билим берүү кызматтарынын рыногун канааттандыруу, билимдин экспортун камсыздоо жана Кыргызстанда көп тилдүү билим берүүнү ийгиликтүү киргизүү программасын ишке ашыруу. Негизги билим берүү программалары мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык түзүлөт. Окуу мөөнөтү Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн 6 жыл, чет өлкөлүк студенттер үчүн 5 жыл. Университетти аяктагандан кийин бүтүрүүчүгө «Доктор» квалификациясы ыйгарылат.

ОКУУ БАЗАСЫ

Студенттердин жана кызматкерлердин окуу учурунда ыңгайлуулугу  үчүн  университет бардык шарттар менен камсыздалган. Медицина факультетинде окуу жана практикалык иш-чараларды өткөрүү, ошондой эле спорт менен машыгуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн жана камсыздалган. Практикалык көнүгүүлөрдү өткөрүү кабинеттери көрсөтмө куралдар, дене мүчөлөрүнүн жана органдарынын макеттери, плакаттар менен жабдылган; төмөнкүдөй лабораторияларда жана класстарда окуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн мультимедиялык жабдуулар орнотулган:
12
21
абитур_медфак2
Глав_стран_откр_нов_камп
кампус_медфак2
кампус_медфак4
О медфаке1
previous arrow
next arrow
Симуляция-муляж борбору 7 химия, физика, биология, биохимия, анатомия жана 2 диагностикалык лаборатория Препаратордук бөлмө Заманбап жана кенен класстар Китепкана Медициналык борбор Окуу бөлмөсү Компьютердик класс Билим берүү программаларын ишке ашыруу ар бир студенттин басма жана электрондук басылмалар менен толукталган маалымат базаларына жана китепкана фондуларына жетүү аркылуу ишке ашат. Студенттердин практикасы саламаттыкты сактоо системасында кадрларды даярдоонун эң маанилүү бөлүгү жана окуу процессинин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Практиканын негизги максаты – келечектеги дарыгерлерге бейтаптарды кароо, диагностикалоо жана бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүү, ооруканаларда жана медициналык борборлордо дарыгерлердин уюштуруу жана иштөө шарттары менен таанышуу боюнча практикалык билимдерди жана көндүмдөрдү алуу жана өркүндөтүү.

БИЗДИН БААЛУУЛУКТАР

Биз үчүн туруктуу өнүгүүнүн негизги баалуулуктары жана негизги кепилдери университеттин профессордук-окутуучулук курамы, анын кызматкерлери жана студенттери болуп саналат. Жогорку квалификациялуу медициналык адистерди даярдоодо мугалимдин квалификациясы, анын педагогикалык компетенттүүлүгү, эмгек жана жашоо шарттары, адамдык жана адеп-ахлактык сапаттары негизги роль ойногондуктан, окутуучулар даярдоонун эң маанилүү элементи болуп саналат. Университетибизде билим берүүнү жогорку квалификациялуу окутуучулар, анын ичинде 20дан ашык илимдин докторлору жана кандидаттары жүргүзүшөт.

УНИВЕРСИТЕТТИН САЯСАТЫ

Биз сапаттуу билим берүү саясатын карманабыз, биздин бардык аракетибиз Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын арасында лидер катары тааныла турган алдыңкы университетти түзүүгө багытталган. Мындай бийик максаттарга жана милдеттерге биздин билим берүү программабызды ишке ашыруу жана эл аралык мамилелерди жигердүү өнүктүрүү аркылуу ишке ашаарына бекем ишенебиз. Факультет университеттин ачык билим берүү түзүмү катары башка университеттер, бийлик органдары жана коомчулук менен ар тараптуу эл аралык өнөктөштүктү өнүктүрөт. Жалпы медицина факультетин, ошондой эле университеттин өзүн дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялоо процесси ар кандай эл аралык илимий жана билим берүү программаларына катышуу аркылуу өнүгөт.

Опубликовано