Миссия

Миссия: 

Коомдун жыргалчылыгы үчүн чыгармачылык демилгелерди жана инновациялык идеяларды ишке ашырууга жөндөмдүү заманбап кадрларды даярдоо.

Миссияга негизделген стратегиялык максаттар:

 • Эмгек рыногунун талап кылынган тармактарында жана билим берүүнүн сапаты боюнча эл аралык стандарттарга ылайык жогорку квалификациялуу кадрларды окутууну жана даярдоону камсыз кылуу.
 • Заманбап жана инновациялык билим берүү жана медициналык мекемелерди ачуу аркылуу өлкөнүн кадрдык ресурстарын, билим берүү жана саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү.
 • Университеттин биринчи класстагы, инновациялык жана заманбап билим берүү уюмдарынын бирине айланышы, күчтүү материалдык-техникалык базасы, сапаттуу кадрлары жана кадыр-баркы жогору.

Окутуунун күтүлгөн натыйжалары:

 • Негизги табигый, гуманитардык, социалдык, фундаменталдык жана клиникалык дисциплиналар боюнча билимдерин медициналык кызматкердин практикасында колдоно билүү;
 • Латын тилиндеги медициналык терминологияны колдонуу менен мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде алган компетенцияларынын алкагында өз оюн так айта билүү, талашып-тартышуу;
 • Эл аралык командада иштөө, чечим кабыл алуу жана коммуникация жана негизги психологиялык көндүмдөрдү колдонуу менен лидер жана команда мүчөсү катары жоопкерчиликтүү болуу, командада ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөндөмүнө ээ болуу;
 • Оорулардын алдын алуунун, калк менен санитардык-агартуу иштеринин негизги формаларын жана ыкмаларын билүү, жалпы практикалык дарыгердин деңгээлинде эпидемияга каршы иш-чараларды билүү;
 • Медициналык, илимий жана педагогикалык ишмердүүлүктө алган компетенциясына ылайык маалыматты издөө, талдоо, иштеп чыгуу жана коомчулукка берүү үчүн заманбап маалыматтык технологияларды колдоно билүү;
 • Түзүлгөн компетенциялардын алкагында окуу китептерине, илимий макалаларга, монографияларга жана башка адабияттарга көз карандысыз рецензиялоо аркылуу өзүн-өзү адеп-ахлактык, маданий жана кесиптик жактан өркүндөтүү көндүмдөрүнө ээ болуу;
 • Медицина тармагында эл аралык деңгээлде илимий-практикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн алынган жалпы илимий, кесиптик билимдерди жана инструменталдык көндүмдөрдү билүү, колдоно билүү жана коомчулукка көрсөтө билүү;
 • Уюмдарда — потенциалдуу иш берүүчүлөрдө медициналык, илимий жана педагогикалык ишмердүүлүктө кесиптик компетенцияларды көрсөтүү

Аскар Салымбеков в выпускниками МЛК -с

 

2019-жылы негизделген Салымбеков Университети 2012-жылы негизделген Аскар Салымбеков Фондунун мурда ишке ашырылган билим берүү долбоорлорунун түздөн-түз уландысы болуп саналат, анда адам ресурстарын, билимди, илимди өнүктүрүүгө дем берүүнүн маанилүү багыттары аныкталган жана агартуу жаштарынын жаңы мууну. Фонд мектеп окуучуларына жана студенттерине билим берүүгө, китептерди басып чыгарууга, ар кандай компаниялар, уюмдар жана окуу жайлары үчүн семинарларды, тегерек столдорду, форумдарды жана башка аянтчаларды, ошондой эле эл аралык лекторлордун катышуусунда иш-чараларды өткөрүүгө байланыштуу көптөгөн ири долбоорлорду ишке ашырган. Бул долбоорлордун бардыгы 25 миңден ашык адамды окутууга жана агартууга мүмкүндүк берди. 

 

Ошентип, 2014-жылы Фонд жаштар үчүн ийгиликтүү билим берүү долбоорун — “Кыргызстандын жаш лидерлери” коомдук мектебин баштады.жаңы муунга зор оң таасирин тийгизген. Анын уникалдуу, теңдешсиз, комплекстүү окуу курстары жана мотивациялык сабактары студенттерге жана жаштарга «Жумшак көндүмдөр» деп аталган жаңы билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берди, инсандык өсүү жана лидерлик сапаттарды калыптандыруу. Бул мектеп болгону 100 адамды окутуу аянтчасы катары түзүлгөнүнө карабастан, анын иши ушуну менен токтоп калган жок. Көптөгөн оң пикирлер жана өтүнүчтөр бул демилгени улантууга себеп болуп, бул окуу жайга кийинки кабыл алуулар башталды. Бүгүнкү күндө 1100гө жакын студенттер жана Кыргызстандын жаштарынын өкүлдөрү «Кыргызстандын жаш лидерлери» коомдук мектебинин 11 агымынын бүтүрүүчүлөрү болушту.

bc0b3802
bc0b3813
bc0b3860-1200x640
bc0b3862-1200x640
bc0b3890
bc0b3927
bc0b3928
bc0b3940-1200x640
bc0b3944-1200x640
bc0b3965-1200x640
previous arrow
next arrow

Студенттер жана жаштар үчүн мамлекеттик мектеп менен ийгиликтүү тажрыйба, ошондой эле калктын сын-пикирлери жана кайрылуулары башка курактагы топтор үчүн ушул сыяктуу билим берүү долбоорлорун баштоого түрткү болду. Алсак, 2016-жылы орто мектептердин жогорку класстарынын окуучулары үчүн аларга ылайыкташтырылган «Кыргызстандын жаш лидерлери» коомдук мектеби ачылып , анда 800гө жакын жогорку класстын окуучулары окуусун аякташкан. 2017-жылдан бери орто жана төмөнкү класстын окуучулары үчүн «Кыргызстандын келечектеги лидерлери» коомдук мектеби деп аталган билим берүү долбоору ишке ашырыла баштады, бул мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы саны 450гө жакын адамды түзөт. Балдар да көңүл сыртында калган жок, 2018-жылы алар үчүн атайын мектепке чейинки балдар үчүн «Смартик» билим берүү долбоору ишке киргизилген.

Биздин өнүгүүбүздөгү маанилүү кадам 2017-жыл болду, анда жогоруда аталган долбоорлордун бардыгы бир долбоорго бириктирилди, тактап айтканда, бизнес мектеби «Салымбеков бизнес мектеби» , анын ишмердүүлүгү «Лидерлик мектеби» (билим берүү долбоорлорун камтыган) сыяктуу 5 багытка багытталган. бардык курактагы топтор үчүн), «Бизнес жана башкаруу мектеби», «STEM мектеби», «Тил мектеби» жана «Интенсивдүү өнүгүү мектептери». Ошону менен бирге Кыргыз Республикасында англис тилин жайылтууга жана жайылтууга өзгөчө көңүл бурулуп, анда негизги долбоорлорду жана демилгелерди ишке ашыруу аркылуу көп тилдүү билим берүү системасын өнүктүрүү процесси башталган.

Борбор калаанын окуучулары менен студенттеринин оң пикирлери жана ыраазычылык сөздөрү, облус борборлорунда бир жолку билим берүү иш-чаралары өлкөнүн аймактарынын тургундарынын ушундай мектептерди ачууну суранган кайрылууларынын толкунун жаратты. Анын негизинде Салымбеков бизнес мектебин социалдык ишкердиктин принциптерине жайылтуу процесси башталды, башкача айтканда, социалдык-экономикалык багыттагы билим берүү долбоору ишке ашырылды. Бизнес мектебинин филиалдары Жалал-Абад, Ош, Баткен, Каракол, Талас Нарын, Балыкчы шаарларында жана Ат-Башы, Ново-Покровка айылдарында ачылган. Бул филиалдар, ошондой эле Бишкектеги башкы мектеп билимдүү, өз алдынча жана жоопкерчиликтүү жаштардын жана келечектеги лидерлердин жаңы муунун тарбиялоого жана калыптандырууга багытталган. Бул мамлекеттик мектептердин алкагында кошумча заманбап билим берүү, 

Билим берүү программаларын жана долбоорлорун ишке ашыруудагы ийгиликтүү тажрыйбанын жана практиканын аркасында, ошондой эле жогорку квалификациялуу жана изденүүчү кадрларды даярдоонун заманбап ыкмаларын жана программаларын тез арада киргизүү зарылдыгынан улам жаңы билим берүү тармагын түзүү чечими кабыл алынды. мекеме, Салымбеков атындагы университет.

Университетибиздин бул алгачкы багыттарынын бири Медицина факультети болуп саналат, анда өлкөбүздө жана чет өлкөлөрдө суроо-талапка ээ болгон жогорку квалификациялуу медициналык кадрларды даярдоо эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүлөт. Окутуунун эффективдүү ыкмаларын жана заманбап билим берүү программаларын колдонуу бүтүрүүчүлөрүбүздүн ички жана тышкы эмгек рыногунда жогорку атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыздайт, ошондой эле эл аралык аренада эмгек ишмердүүлүгүн ийгиликтүү жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Университетибиз англис тилинде окутуу процесси менен эл аралык стандарттарга ылайык медициналык кадрларды даярдайт.

УНИВЕРСИТЕТТИН АРТЫКЧЫЛЫКТУУ МАКСАТТАРЫ          

 1. IT-чөйрөсү
 2. Бизнести башкаруу
 3. Айыл чарба
 4. Кесиптик билим берүү
 5. Медициналык билим

Опубликовано