“Кыргызстандын жаш лидерлери” коомдук мектебинин жаңы агымы башталды

«Кыргызстандын жаш лидерлери» коомдук мектебинин жаңы агымына кабыл алуусу башталды! Коомдук мектепте уникалдуу методология боюнча жогорку сапаттагы билим жана көндүмдөрдү арттыруу багытында окушат. Семинарлар жана тренингдер төмөнкү багыттар боюнча өткөрүлөт: Тайм менеджмент, бизнес этикет, бизнес-план жазуу, эффективдүү баарлашуу, максаттарды коюу жана ага жетүү, финансылык сабаттуулук, команда түзүү, эл алдында сүйлөө, эмоцияларды башкаруу, ийгиликтүү сатуу ыкмалары, өзүн өзү мотивациялоо, максимумга жетишүү.

Опубликовано