Салымбеков бизнес мектеби жөнүндө

Аскар Мааткабылович и МЛК
Бизнес мектебинин негиздөөчүсү — Салымбеков Аскар Мааткабылович «Кыргызстандын жаш лидерлери» бүтүрүүчүлөрү менен
Salymbekov Business School өзүнүн комплекстүү окутуу жана мотивациялоочу уникалдуу методологиясы менен атайын түзүлгөн окуу планы боюнча өткөрүлгөн атайын курстар аркылуу калктын бардык катмарын заманбап кошумча билим менен камсыз кылган уникалдуу билим берүү борбору. Кыргыз Республикасында теңдеши жок биздин уникалдуу билим берүү долбоорлорубуз ар бир адам үч же андан көп тилде эркин сүйлөй алган заманбап стандарттарга ылайык билим алган өлкөнүн жаңы муунун тарбиялоо үчүн атайын иштелип чыккан.

Миссиясы

Мектептин миссиясы мектепке чейинки билим берүүнү, башталгыч класстын окуучуларын, орто жана жогорку класстын окуучуларын, студенттерди жана жаштарды, ошондой эле чет тилдерин кыска убакытта үйрөнүүнү каалагандарды камтыган беш негизги багыт боюнча сапаттуу кызмат көрсөтүү болуп саналат. Биздин билим берүү долбоорлорубуз убакыттын сыноосунан өтүп, миңдеген жарандарыбызга заманбап дүйнөдө талап кылынган билим алууга жардам берди деп сыймыктануу менен айта алабыз. Биздин окуучулар жана бүтүрүүчүлөр ишкердикте, өндүрүштө, чыгармачылыкта, илимде, шоу-бизнесте ж.б. чоң ийгиликтерге жетишти.

Опубликовано