ОНЛАЙН КАТТОО

Онлайн каттоо Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин порталында төмөнкү шилтеме боюнча жүргүзүлөт:

ОНЛАЙН КАТТАЛУУ

Университетке тапшыруу үчүн абитуриентти каттоо боюнча нускама Жеке кабинетти колдонуу боюнча нускамалар  

Опубликовано