Президент

Урматтуу абитуриенттер, студенттер, кесиптештер!

Амангелди Жумадилов
Салымбеков Университеттин президенти – Жумадилов Амангелди Жумадилович, PhD.

Салымбеков Университет ачылгандан бери билим берүүнүн сапаты, жеткиликтүүлүгү жана эл аралык стандарттарга ылайык билим критерийлерин сактоо принциптерин так аткарып келет. Университет Бишкек шаарындагы инновациялык имараттарды жана Кыргызстандын бардык аймактарындагы бизнес-мектептерди камтыган көп максаттуу окуу комплекси болуп саналат.

Университеттин негизги ишмердүүлүгү медициналык билим берүүнү, IT багыттарын жана туризмди жана экономиканы өнүктүрүү болуп саналат.  2019-жылы Эл аралык медицина факультети түзүлгөн, анын курамына 2 бөлүм кирет.

Университетте студенттердин сапаттуу билим алуусу үчүн заманбап инфраструктура бар. Окуу корпусунун бардык аудиториялары мультимедиялык кабинеттер, акыркы жабдыктар менен медициналык лабораториялар, өз алдынча иштөө жана тамактануу үчүн ыңгайлуу шарттар менен жабдылган.

Студенттердин сапаттуу билим алуусу жана ыңгайлуу жашоосу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Сыймык катары университеттин клиникалык базасынын өнүгүшү, анткени медицинадагы практикалык  билим берүү негизги мааниге ээ болуп саналат.
Университет эл аралык ишмердүүлүктү өнүктүрүүгө олуттуу көңүл бурат. Чет элдик өнөктөш университеттер менен биргеликте билим берүү программалары ишке ашырылып, студенттер жана мугалимдер үчүн долбоорлор үзгүлтүксүз уюштурулуп турат.

Университет бардыгы үчүн ачык! Биздин эшигибиз абитуриенттер, студенттер жана келечектеги кесиптештер үчүн ачык!

Урматтоо менен,

Президент

Жумадилов Амангелди Жумадилович

Опубликовано