Окумуштуулар кеңеши

Университеттин окумуштуулар кеңеши окуу, окуу-методикалык, илимий изилдөө, илимий-методикалык иштер, илимий-педагогикалык кадрларды алуу жана даярдоо жагынан ишти жалпы координациялоону жүзөгө ашырат.

Окумуштуулар кеңешинин курамы уюштуруучулардын жалпы чогулушу жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен макулдашуу боюнча университеттин президенти тарабынан 2 жылдык мөөнөткө бекитилет. Окумуштуулар кеңешинин төрагасы болуп университеттин ректору саналат.

Окумуштуулар кеңешинин курамына ректор, проректорлор, факультеттердин декандары, окуу-методикалык бөлүмдүн башчысы, кафедра башчылары, башка илимий-педагогикалык бөлүмдөрдүн жетекчилери, студенттик коомдук уюмдар кирет. Ошондой эле окумуштуулар кеңешинин курамына факультеттердин жана башка түзүмдүк окуу бөлүмдөрүнүн, алдыңкы окумуштуулардын, профессорлордун жана доценттердин ичинен белгиленген тартипте шайланган өкүлдөрү кирет.

Окумуштуулар кеңешинин курамы Эл аралык медицина факультети Төрага – Жумадилов Э.Ж., п.и.д Төраганын орун басары  –  Тулекеев Т.М., м.и.д., проф. Катчы — Үмөталиева М.Н.  Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү:
 1. Абдылдаев Р.А. – д.м.с. профессор.
 2. Кулданбаев Н.К.- медицина илимдеринин доктору, клиникалык дисциплиналар кафедрасынын профессору.
 3. Шалтакова Г.Ч. — медицина илимдеринин кандидаты, «Лазмед» клиникасынын директору.
 4. Мазекова Н.Ж.- филология илимдеринин кандидаты, мамлекеттик тил боюнча проректор
 5. Монолов Н.К. — илимдердин кандидаты. баш Клиникалык дисциплиналар бөлүмү.
 6. Элеманова Р.Ш. — илимдин кандидаты, доцент.
 7. Токушева Т.С. – филология илимдеринин кандидаты, доцент, жетекчи. Табигый жана гуманитардык дисциплиналар бөлүмү
 8. Казаков А.А. Тышкы байланыштар жана өнүктүрүү боюнча проректор.
 9. Акматова А.Т. — УМОнун жетекчиси.
 10. Жунушалиева Н.М. — Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы
 11. Кунасова М.Т. — СОКтун жетекчиси
 12. Сталбекова Т.С.- башкы бухгалтер
 13. Бопушева А.Т. — орун басары декан
 14. Князев И. А. — өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы
 15. Иманалиев Ч.М.- DOC университетинин клиникасынын жетекчиси
 16. Лавриненко О.А. — «EOS Group» клиникасынын жетекчиси
 17. Рахманкулова М. — жылкы заводунун президенти. 
Негизи: Окумуштуулар кеңешинин 2022-жылдын 25-мартындагы чечими

Опубликовано